Privatlivspolitik – www.schiøtzbryg.dk

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Royal Unibrew A/S (“Royal Unibrew” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside www.schiøtzbryg.dk samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

Royal Unibrew A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemmesiden.

 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, postadresse, IP-adresse, telefonnummer mv.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjem-mesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplys-ningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede service/funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger, herunder adresseoplysninger, for at kunne opfylde en ordre afgivet via hjemmesiden.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af en aftale. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analy-ser og statistik af vores kundesegmenter og produkter.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsfø-ringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtyk-ke først.

 

Videregivelse

Når du afgiver en ordre via web-shoppen, handler du direkte med Metz A/S, Skelstedet 9, 2950 Vedbæk (CVR nr. 27171508).

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at vide-regive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel vide-regivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: https://www.schiøtzbryg.dk/cookies/

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

 

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine person-oplysningers kvalitet og integritet.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personop-lysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet i punkt 11.

 

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for ind-holdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredje-parter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.

 

Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har regi-streret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Royal Unibrew A/S (Denmark)
Faxe Allé 1
DK-4640 Faxe
Telefon 56 77 15 00
E-mail contact@royalunibrew.com

 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet i punkt 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, som angivet nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

 

***

 

Version 1.0, januar 2019